slider-img
SK
HU
EN

Blog

Športový deň
Skupinový tréning vs...
Zdravý životný štýl
Recept na zdravotné problémy

Športový deň a všedné dni v CrossFit & more Dunajská Streda


 V predchádzajúcej téme sme si povedali niečo o skupinovom CrossFit cvičení. V tomto článku by sme radi upriamili pozornosť na pravidelný šport, ktorý by mal byť súčasťou nášho bežného života. Keďže nie je vždy jednoduché skĺbiť rodinu, zamestnanie a športovanie, snažíme sa v priebehu roka usporadúvať tzv. športový deň, aby sme na ňom návštevníkom demonštrovali všetky možné športové aktivity dostupné v našom fitnescentre.

 Na ďalšom pripravovanom športovom dni bude nosnou témou CrossFit, o ktorom porozprávajú najlepší z najlepších. Ide o športovcov, ktorí sa CrossFitu aktívne venujú a zároveň sa pravidelne zúčastňujú na amatérskych či profesionálnych medzinárodných súťažiach, odkiaľ často odchádzajú ako ocenení. Aj vďaka takýmto výzvam udržiavajú svoje telá aktívne a v kondícii. Pre návštevníkov športového dňa je pripravené napríklad aj bezplatné skupinové CrossFit cvičenie, na ktorom sa bližšie zoznámia s týmto športovým štýlom.

 Na športovom dni, ktorý sa uskutoční 9. septembra, je pre účastníkov pripravený zaujímavý celodenný program. Počas celého dňa budú prebiehať ukážky všetkých športových aktivít, ktoré v našom fitnescentre vykonávame. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážkovú hodinu jógy, thajský box, TRX cvičenie, squash a detskú gymnastiku. Zároveň sú pripravené krátke predstavenia rôznych športových štýlov, ako street workout, jiu jitsu, box, CrossFit a pod.

 V našom fitnescentre sme hrdí na našich cvičencov, ktorí sa zdokonaľujú na pravidelných tréningoch aj za cenu straty voľného času. Vďaka pravidelnosti získavajú lepšiu prax v cvičení a ich výsledky sú badateľné. Ak aj nejaká športová technika neprinesie očakávané výsledky, snažíme sa poskytnúť ďalšie alternatívy, ktoré sa pre konkrétneho jednotlivca stanú priaznivejšími a akceptovateľnými. Okrem snahy uspokojiť potreby našich klientov sa snažíme usporadúvať rôzne súťaže, v ktorých si sami konkurujú. Získavajú tak skúsenosti, cenné rady, silu a odhodlanie pre ďalší výkon.

 Súťaží sa zúčastňujú aj tréneri z našich radov. Gabriel, ktorý je jedným z CrossFit trénerov, sa momentálne pripravuje na súťaž v Chorvátsku. Nemôžeme zabudnúť na Lajosa Czókolya, ktorému sa ako jedinému Slovákovi podarilo kvalifikovať na svetové CrossFit hry v Amerike.

 Bez okolkov môžem povedať, že naše pracovné dni vo fitnescentre sú bohaté na skúsenosti a udalosti rôzneho charakteru. Návštevníkov vždy vítame s priateľským úsmevom a v dobrej atmosfére. Preto sa tešíme na ďalší športový deň, ktorý sa uskutoční 9. septembra 2017!

Skupinový tréning vs. tréning jednotlivca


 V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame s. konceptom individuálneho a skupinového tréningu, hoci len. málokto vie zistiť, ktorý z. nich mu viac vyhovuje. Myslím. si, že najvýznamnejším úspechom cvičiacej skupiny je. bezpochyby pocit spolupatričnosti. Sú. to. spoločné ciele a úlohy, ktoré pomáhajú takejto skupine sa. rozvíjať. Postupné nadobúdanie fyzickej zdatnosti a spoločné rozhodnutia robia skupinu ešte efektívnejšiu a každý jej člen sa. dôležitou a integrálnou súčasťou komunity.

 Skúsme sa na chvíľu zamyslieť nad tým, prečo sa vôbec klienti rozhodujú pre individuálny tréning (česť výnimkám, ktoré sa pre takýto tréning rozhodnú z dôvodu zranenia či fyzického obmedzenia). O danej problematike sa vzdelávajú sami, sú sebestační a dodržiavajú plán cvičenia, ktorý si vopred stanovia. Podľa môjho názoru ide tzv. komfortnejšiu formu cvičenia, pretože klient uprednostňuje postupy vyžadujúce menšie úsilie. Z tohto dôvodu sa môže dostať do stavu, kedy prestane dosahovať svoje ciele a zostane v komfortnej zóne.

 Na druhej strane je cvičenie v skupine založené na tréningu, ktoré poskytuje príležitosť pre rozvoj začiatočníkov aj pokročilých. Každý ďalší tréning je postavený na tom predošlom, pričom klienti majú možnosť sledovať svoj vlastný športový vývoj. Každú skupinu cvičencov sa snažíme CrossFit naučiť čo najefektívnejšie. Samozrejme sa stáva, že kým sú niektorí nadaní na kulturistiku či vzpieranie, iným môžu imponovať gymnastické prvky či kardio. Po určitom čase každý pochopí, že väčšie zadosťučinenie prinášajú na prvý pohľad neobľúbené cviky.

 Klienti, ktorí s nami pravidelne trénujú, jeden po druhom opúšťajú svoju komfortnú zónu, zvyšujú svoju výkonnosť a tým zlepšujú aj svoje výsledky.

 Skupinové tréningy majú v dnešnej dobe na trhu svoje nezastupiteľné miesto. V našom fitnescentre spolu trénujú klienti v mladšom aj staršom veku. Boli sme zvedaví, prečo si zvolili možnosť cvičiť v skupine a nie samostatne. Na našu otázku „Prečo máte radi skupinové tréningy?“ odpovedali klienti najčastejšie takto:


 Odpovede sme sa snažili získať od každého, kto v našom fitnescentre cvičí. Chceli sme poznať ich názory a zároveň získať čo najviac spätnej väzby. V mnohých prípadoch boli odpovede identické.

 Na základe svojho vlastného pohľadu a niekoľkoročných skúseností môžem povedať, že v skupinovom tréningu vzniká počas cvičenia energia neporovnateľná s tréningom jednotlivca. Či už je spätná väzba pozitívna alebo negatívna, jej vnímanie nám uľahčuje každodennú prácu s klientmi.

Zdravý životný štýl pomôže vášmu výkonu


 Zdravá výživa by mala byť neoddeliteľnou súčasťou nášho života. V tomto článku sa jej budem venovať najmä v súvislosti so zlepšením výkonnosti. Počas mojej práce sa často stretávam s dotazmi, ktoré sú zo strany klientov stále aktuálnejšie:

Zjem veľmi málo, no aj napriek tomu nechudnem.
Mám pocit, že môj výkon sa nelepší.
Nemám dostatok času na to, aby som podrobne sledoval svoju stravu.
Kedy konečne príde vytúžený výsledok?
Ktoré potraviny by som mal začleniť do svojej stravy?
Ako by som sa mal stravovať pred a po tréningu?

 Nie sme rovnakí. Naše potreby, očakávania a miera nášho odhodlania sú iné, no my sme vďaka tomu ochotní sa meniť. Zároveň neexistuje žiadny recept, ktorý by fungoval pre všetkých. Ak zmeníme náš spôsob života v pozitívnom zmysle, najdôležitejšie bude urobiť to efektívne a odhodlane.

 Neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu je správna výživa, fyzická aktivita a duševná pohoda. Tieto faktory spolu vzájomne súvisia. Absencia ktoréhokoľvek z nich môže mať negatívne dôsledky na výkonnosť. Prečo je dôležité zlepšovať svoju výkonnosť?

 Ako som už spomínala v predošlom článku, CrossFit je komplexný šport. Vďaka svojmu širokému rozsahu je obľúbený najmä u ľudí, ktorým nerobí problém sa stále vzdelávať. Snažíme sa o neustále zvyšovanie našich výkonov prostredníctvom osvedčených postupov. Je to večný kruh, ktorý nám ukazuje cestu k zdravému životnému štýlu.

 V nasledujúcom texte by som rada upozornila na to, koľko energie je potrebnej na vykonanie jedného pohybu. Zároveň by som rada uviedla faktory ovplyvňujúce množstvo energie potrebnej na zvýšenie výkonu. Vďaka celosvetovému rozšíreniu povedomia o CrossFite existuje nespočetne veľa príležitostí zúčastniť sa na domácich či medzinárodných súťažiach. Je samozrejmosťou, že počas týchto súťaží prechádza naše telo fyzickými a duševnými výzvami. Pravidelné trénovanie si vyžaduje nepretržitú a dôkladnú výživu organizmu. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo potrebnej energie, napr. pohlavie, vek, typ vykonávanej aktivity, intenzita cvičenia a pod.

 Ak sa každý týždeň zúčastníme štyroch a viac tréningov, naše denné stravovacie potreby môžu byť aj vo výške 3000-6000 kalórií. Pokiaľ ide o silu v CrossFite, intenzívny tréning si môže vyžadovať až 70 – 80 kalórií na kilogram hmotnosti. Športy, ktorý si vyžadujú nižšiu intenzitu, ako napríklad rekreačné športy, prechádzka v prírode a pod. nemajú za cieľ zvýšiť našu výkonnosť. V takomto prípade sa odporúča 30 – 50 kalórií na kilogram hmotnosti.

 Akonáhle sme si vedomí kvantitatívnych vlastností a faktorov, ktoré ovplyvňujú našu výkonnosť, je potrebné vytvoriť si tzv. základňu vedomostí v záujme úspechu, do ktorého môžeme kedykoľvek začleniť nové informácie o našom zdravom životnom štýle.

 Po prvé, musíme zabezpečiť, aby sme neboli jedlom každodenne posadnutí. Môžeme to dosiahnuť pestrou stravou. Snažte sa zabezpečiť si kvalitné, čerstvé a nespracované potraviny, ktoré spotrebujete v množstve pre vás potrebnom. Mať dopredu vytvorený stravovací plán je veľkým plusom, pričom dôraz treba klásť najmä na bielkoviny. Vyberte si zdravé uhľohydráty, či už vo forme zeleniny alebo ovocia, a nezabúdajte ani na tuky (napr. vo forme orechov a semiačok).

 Pozornosť by som chcela venovať aj doplnkom stravy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou športu. Na základe mojich osobných a preukázateľných výsledkov môžem potvrdiť, že neexistuje žiadny doplnok, ktorý by viedol k zmene alebo k zlepšeniu výkonnosti bez upravenia stravy. Pri správnom dodržiavaní hore uvedených faktorov je však možné zažiť ich priaznivé účinky.

 V našom fitnescentre CrossFit & more Dunajská Streda sa stretávame s mnohými klientmi, ktorí nemajú veľa vedomostí o správnej strave pred a po tréningu. Každý má iný metabolizmus. Sú ľudia, ktorí sa musia najesť 30 minút pred tréningom a naproti tomu sú ľudia, ktorí na strávenie stravy potrebujú 2 až 3 hodiny. Určiť ten správny čas je väčšinou otázkou skúseností, avšak z môjho pohľadu odporúčam jesť hodinu pred tréningom.

 Čo sa týka zloženia stravy, mali by sme upriamiť pozornosť na kvalitné, nespracované potraviny. Ak preferujete ranné tréningy, zjedzte aspoň jeden banán či menšie množstvo bobuľového ovocia. Po tréningu nezabudnite na raňajky zložené z bielkovín, uhľohydrátov a zdravých tukov. Večernému tréningu by mal predchádzať výživný obed, v prípade potreby je možné pridať ďalšie jedlo pol hodinu pred tréningom (napr. rýchlo sa vstrebávajúce sacharidy – ryža, zemiaky, ovocie, cukor a pod.). Po večernom tréningu je vhodné zvoliť rýchlo sa vstrebávajúce bielkoviny (napr. proteínový nápoj, tyčinka a pod.) Veľký význam má aj pravidelný pitný režim počas dňa a tiež počas tréningu (izotonický nápoj a pod.)

 Zdravé stravovanie neznamená hladovať. Pri akomkoľvek športe potrebuje telo energiu, ktorú možno vytvárať len správnym príjmom bielkovín, tukov a sacharidov. Pri správnom stravovaní dôjde k zaručenému zlepšeniu výkonnosti.

Recept na zdravotné problémy vo forme cvičenia.

Dobré rady trénera.


 Následkom technologického pokroku z posledných 10 – 20 rokov sa radikálne zmenil náš životný štýl. Väčšina ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie sú v rovnakej polohe aj niekoľko hodín, pričom svoju kostru zaťažujú nedbanlivým držaním tela. Nadmerné používanie smartfónov a tabletov spôsobilo vznik tzv. „smskového krku“.

Mnoho ľudí zároveň bojuje s nadváhou, ktorá sa rok čo rok zhoršuje a môžeme ju nazvať civilizačnou chorobou. Spočiatku vnímame nadváhu ako estetický problém, neskôr sa z neho stáva problém zdravotný.

Pre takéto zdravotné problémy spôsobené nadváhou však existuje náprava. Nemám na mysli analgetiká, injekcie či krémy proti bolesti. Liekom by mal byť samotný pohyb, o ktorom by som v nasledujúcich riadkoch rád niečo napísal.

Je potrebné vyriešiť dilemu „akú fyzickú aktivitu si zvoliť?“. V našom rozhodnutí je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých aspektov. Je možné rozhodnúť sa na základe emócií, a teda si zvoliť druh športu, ktorý nám prináša radosť, poprípade si zvoliť taký, ktorý sa nám páči. Táto voľba je typická u ľudí, ktorí nepoznajú príčiny svojich bolestí, avšak predpokladajú, že akýmkoľvek pohybom dôjde k náprave. Môže a nemusí sa im to podariť...

Ďalší aspekt, ktorý môžem zobrať do úvahy, sú športové možnosti dostupné v okolí bydliska. V tomto prípade je práve náš región veľmi bohatý na rôzne možnosti športovania: cyklistické chodníky, fitnescentrá, funkčné telocvične, kluby bojových umení, tenisové kurty, ihriská, squashové haly, rôzne pohybové štúdiá a pod. Priveľa možností môže tiež spôsobiť neľahké rozhodovanie. Ľudia si často vyberú športovú aktivitu, ktorá je v ich lokalite najbližšie, čo zároveň nemusí znamenať najlepšiu voľbu.

Ďalším aspektom vplývajúcim na naše rozhodnutie sú finančné prostriedky. Mnoho ľudí sa z tohto dôvodu rozhodne pre športovanie doma, vo vonkajšom prostredí a pod. Toto riešenie nie je zlé, ale zároveň nemusí byť dostatočne efektívne. Prečo by sme však mali šetriť na vlastnom zdraví?

Potom prichádzajú na rad otázky rôzneho charakteru. Ako mám cvičiť ak vykonávam 8 hodín fyzicky náročnú prácu? Pomôže mi posilňovanie alebo kardio tréning? Mám ísť cvičiť, ak už nadváhu mám alebo je neskoro? Pomôžu mi 3 až 4 tréningy týždenne? Budem po cvičení viac fit?

Všetky naše rozhodnutia sa môžu stať tými správnymi, pokiaľ reálne zhodnotíme svoj zdravotný stav. V neposlednom rade je veľmi dôležitým aspektom, akého trénera si vyberieme.

Cvičenie u ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, by malo pozostávať najmä z cvikov určených na zlepšenie držania tela, zvýšenie sily a stability tela či zlepšenie kondície. Okrem toho je dôležité, aby náš tréning pôsobil proti nepriaznivým účinkom nášho každodenného života. Nemali by sme cvičiť na jedno kopyto. Náš tréning by mal byť rôznorodý a všestranný. Akúkoľvek formu pohybu si zvolíme, je dôležité vykonávať ho aspoň pol roka. Počas tejto doby sami dokážeme určiť, či nám táto forma pohybu pomáha a je pre nás efektívna.

V každom prípade je ešte pred začatím trénovania vhodné poradiť sa so svojim lekárom a ak je to možné aspoň na začiatku športovať pod dohľadom trénera. Môj recept však neplatí pre každého rovnako. Každý sme iný...

Želám vám veľa chuti do športovania !